30/10/2020 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 07:56

 

Hai mươi mốt tuổi, tuổi như hoa
Tác hãy còn non, tứ đã già
Hẹn với xuân xanh chơi cái đã
Làm trai cho biết mặt sơn hà
1933

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 12-11-1935

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Tự thuật