17/04/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận
病中懷洪州檢正阮漢英秋夜韻

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:54

 

Nguyên tác

沈水煙消客夢清,
寒燈無語傍人明。
銀河耿耿流當戶,
黃葉蕭蕭落滿城。
奄畫池臺秋著色,
水銀世界月多情。
豈因一病傷豪氣,
睡起狂歌四壁驚。

Phiên âm

Trầm thuỷ yên tiêu khách mộng thanh,
Hàn đăng vô ngữ bạng nhân minh.
Ngân hà cảnh cảnh lưu đương hộ,
Hoàng diệp tiêu tiêu lạc mãn thành.
Yểm hoạ trì đài thu trứ sắc,
Thuỷ ngân thế giới nguyệt đa tình.
Khởi nhân nhất bệnh thương hào khí,
Thuỵ khởi cuồng ca tứ bích kinh.

Dịch nghĩa

Khói trầm tan, giấc mộng đất khách cũng tỉnh,
Ngọn đèn xanh làm thinh, sáng cạnh người.
Sông Ngân vằng vặc đã xế ngang cửa,
Lá vàng xào xạc rơi xuống đầy thành.
Mùa thu điểm xuyết bức tranh ao đài,
Vầng trăng đa tình trong lòng nước bạc.
Há vì một cơn ốm mà tổn thương hào khí,
Ngủ dậy hát vang kinh động cả bốn bức vách!

Bản dịch của Hoàng Khôi

Nước lắng mây tan mộng vấn vương
Đèn xanh lặng chiếu khách tha phương
Sông Ngân cuồn cuộn qua ngoài cửa
Lá úa tiêu điều rụng khắp đường
Đài tạ trời xanh thu đủ sắc
Đó đây sóng bạc nguyệt mơ màng
Há vì bệnh hoạn quên hào khí
Đứng dậy cuồng ca bốn vách vang
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận