03/12/2022 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cây keo
Ákácokhoz

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2008 03:50

 

Nguyên tác

Száz göbbedő odvas falunkba'
homokot kötözni magunkba'
- ákácok, vigyázzunk magunkra! -
az úri szélben ez a föladat.

Zizegni minden bizalomra
keserülő e marxi munka,
de kössünk, kössünk lágyan zsongva,
a homok elfut, a föld megmarad.

Törzs vagyok-e, vagy már csak torzsa?
Nem sors az egyes ember sorsa!
Fogom én, lám kötöm ujjongva,
a jó fa zúg, az édes táj dagad, -

Recseg az ég odvas falunkba',
csikorogva hordja halomba
tört águnkat, csörög a lombja, -
de meleg földet fogunk föld alatt.

Bản dịch của Tế Hanh

Giữa trăm xóm thôn ta gân guốc
Hỡi những cây keo hãy sáng suốt
Giữ cho đất cát đừng bay xa
Theo gió phong kiến cường quyền, ấy nhiệm vụ chúng ta

Chúng ta rì rào trong gió thổi
Công việc người Mác-xít nhọc nhằn sao
Cát có bay, đất luôn giữ vững
Trong tiếng thì thầm ta giữ đất lại nào

Số phận thật, không thể nào hiu quạnh
Ta là cây hay một khúc gỗ thường?
Ta giữ cát làm cho cát chắc
Cây rung rung nhựa đất trào lên

Cơn giông gầm trên xóm làng rừng núi
Gió thét gào bẻ gẫy cành cây
Nhưng chúng ta vẫn đứng ở đây
Chân bám rễ sâu trong đất
1929
Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Những cây keo