23/03/2023 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có gì tồn tại

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn (I)

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2009 01:19

 

Có gì tồn tại
Có gì mất đi
Chỉ tình yêu, trăm năm vẫn trẻ!

Có gì nguyên vẹn
Có gì đổi thay
Chỉ tình yêu, muôn đời vẫn thế!

Có gì cách xa
Có gì gần gũi
Chỉ tình yêu gắn bó suốt đời!

Có gì ra đi
Có gì trở lại
Cho dẫu không quên câu hát: Người ơi!...
Nguồn: Gió, NXB Văn học, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Toàn (I) » Có gì tồn tại