24/03/2023 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Huỳnh Mẫn Đạt

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 15:46

 

Tình cờ gặp gỡ bạn tiền liêu[1],
Thi phú ngâm nga hứng gió chiều.
Thế cục đổi dời càng lắm lắm,
Thiên cơ mầu nhiệm hãy nhiều nhiều.
Nước non dường ấy, tình dường ấy,
Xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu!
Hăng hái nhạc Tây, hơi thổi mạnh,
Nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều[2].
Xem chú thích bài Giễu Tôn Thọ Tường của Huỳnh Mẫn Đạt.

[1] Bạn làm quan lớp trước.
[2] Nhạc đời vua Ngu, vua Thuấn, ý nói khúc nhạc đời thái bình. Ý nói thế cục đổi thay, đi xe ngựa nghênh ngang thế này mà có sung sướng gì đâu; cũng vì nhạc Tây thổi mạnh, thế Tây đương lớn, đành phải theo chiều, nhưng lòng riêng vẫn nhớ điệu nhạc cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Đáp Huỳnh Mẫn Đạt