30/01/2023 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi bây giờ

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2009 20:41

 

Thôi bây giờ sông lại chỉ là sông
Núi là đá, cây là cây lấy gỗ
Quay điện thoại chẳng run từng con số
Thôi bây giờ Phú Thọ cũng như Vinh

Nhưng làm sao anh trở lại là anh
Như cái thuở chưa biết thương biết nhớ
Sách đã khép, những cuộc đời trong đó
Khóc hay cười cũng chẳng vượt qua trang
Nguồn: Thơ trữ tình Vũ Quần Phương, NXB Lao Động, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Thôi bây giờ