10/12/2022 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu bát minh phủ đê xứ mịch đào tài
蕭八明府堤處覓桃栽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 22:29

 

Nguyên tác

奉乞桃栽一百根,
春前為送浣花村。
河陽縣裏雖無數,
濯錦江邊未滿園。

Phiên âm

Phụng ngật đào tài nhất bách căn,
Xuân tiền vi tống Hoán Hoa thôn.
Hà Dương huyện lý tuy vô số,
Trạc Cẩm giang biên vị mãn viên.

Dịch nghĩa

Đi xin được một trăm cây đào để trồng,
Năm trước đưa về xóm Hoán Hoa.
Trong huyện Hà Dương tuy có lắm,
Tưới bên nước sông Cẩm, nhưng vườn chưa đầy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Xin được đào trồng trăm gốc cây,
Hoán Hoa xuân trước chở về đây.
Trong huyện Hà Dương tuy có lắm,
Tưới nước sông Cẩm vườn chưa đầy.
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiêu bát minh phủ đê xứ mịch đào tài