20/01/2022 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có một bà mẹ khóc

Tác giả: Babacar Sall

Nước: Sénégal
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 10:45

 

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Có một bà mẹ khóc
Nhưng bà đâu biết rằng
Những dòng nước mắt ấy
Đã vắt kiệt suối nguồn
Đang nuôi cái im lặng
Của cả thế gian này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Babacar Sall » Có một bà mẹ khóc