16/01/2021 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba người
Трое

Tác giả: Yuri Voronov - Юрий Воронов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2009 21:13

 

Nguyên tác

Я к ним подойду. Одеялом укрою,
О чём-то скажу, но они не услышат.
Спрошу - не ответят... А в комнате - трое.
Нас в комнате трое, но двое не дышат.
Я знаю: не встанут. Я всё понимаю...
Зачем же я хлеб на три части ломаю?

Bản dịch của Đăng Bảy

Tôi đến gần. Tôi đắp chăn cho họ
Tôi có nói một câu, nhưng họ chẳng buồn nghe
Tôi có hỏi, nhưng họ không buồn đáp
Tất cả trong phòng có những ba người
Trong phòng có ba chúng tôi
Nhưng hai người đã không còn thở
Hai người ấy chẳng bao giờ dậy nữa
Đến lúc này tôi đã hiểu ra...
Sao tôi còn bẻ mẩu bánh làm ba?
Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuri Voronov » Ba người