08/02/2023 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những điều đang nói

Tác giả: Nguyễn Bình Phương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 16/04/2008 22:28

 

Em nói gì với thân xác của em
Thân xác bỗng hồng hào náo nức

Thân xác em nói gì với trời đêm
Ngàn sao trên đầu ta rạo rực

Ơi đám mây đám mây nồng ấm
Mắt người tình còn rờ rỡ nữa không

Ngày xưa ta trót nói thầm
Bây giờ trăng cứ sáng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bình Phương » Những điều đang nói