02/07/2022 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm
Ночь

Tác giả: Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2008 18:24

 

Nguyên tác

Сколько звезд!
Как микробов
           в воздухе.

Bản dịch của Anh Ngọc

Có bao nhiêu là sao trên trời
Như thể vi trùng
trong không khí
1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrey Voznhesenski » Đêm