09/12/2022 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa thi bài 5

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:59

 

Má đào phai hết bởi xuân qua,
Nếu lại đâm thì liền luống hoa.
Yến sở Dao Trì đà có hẹn,
Chớ cho Phương Sóc đến lân la.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đào hoa thi bài 5