27/10/2020 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn còn ở đây
Still here

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 02:07

 

Nguyên tác

been scared and battered.
My hopes the wind done scattered.
Snow has friz me,
Sun has baked me,

Looks like between 'em they done
Tried to make me

Stop laughin', stop lovin', stop livin'--
But I don't care!
I'm still here!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi bị doạ, bị người ta đánh đập
Gió rải vung niềm hy vọng của tôi
Tuyết ướp tôi, và nắng đã quay tôi
     Dường như giữa họ với nhau
           Họ muốn cấm
tôi cười, tôi yêu, tôi sống -
     Nhưng hề chi!
     Tôi vẫn cứ còn đây!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Vẫn còn ở đây