02/04/2023 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Huyền Thiên quán
題玄天觀

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:05

 

Nguyên tác

化能化化機隨感,
玄又玄玄道愈尊。
默運威灵扶社稷,
普施功德满乾坤。

Phiên âm

Hoá năng hoá hoá cơ tuỳ cảm,
Huyền hựu huyền huyền đạo dũ tôn.
Mặc vận uy linh phù xã tắc,
Phổ thi công đắc mãn càn khôn.

Dịch nghĩa

Chuyển hoá có thể chuyển hoá được là tuỳ theo cảm ứng,
Huyền diệu, lại thêm huyền diệu, đạo càng cao vời.
Ngầm vận dụng oai linh che chở cho xã tắc,
Công ơn hoá dục phổ cập khắp đất trời.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Hoá được, hoá cơ tuỳ cảm ứng,
Huyền càng huyền diệu, đạo cao vời.
Oai linh chuyển vận phù sông núi,
Hoá dục, công ơn khắp đất trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đề Huyền Thiên quán