29/11/2021 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn đình nguyên La Ngạn Đỗ Huy Liêu phụ tang
挽庭元羅岸杜輝寮父喪

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2016 08:47

 

Nguyên tác

先大夫通德門髙蔚蔚整看槐蔭茂,
賢太守新除命下悤悤已帶白雲歸。

Phiên âm

Tiên đại phu thông đức môn cao uất uất chinh khan hoè ấm mậu,
Hiền thái thú tân trừ mệnh hạ thông thông dĩ đới bạch vân quy.

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Bậc đại phu thuở trước, đức càng sáng, cửa thêm cao, cảnh xanh tươi, nhìn quế hoè ấm bụi
Quan Thái thú hiền tài, chức mới trao, mệnh đã xuống, trời thoáng không, mây trắng kết vòng bay
Đỗ Huy Liêu, người xã La Ngạn, huyện Đại An, thi đậu Đình nguyên Hoàng giáp khoa Kỷ Mão (1879), làm quan tới chức Hồng lô tự thiếu khanh Tham biện nội các.

Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Vãn đình nguyên La Ngạn Đỗ Huy Liêu phụ tang