07/10/2022 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông
唐太宗與本朝太宗

Tác giả: Trần Dụ Tông - 陳裕宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 10:09

 

Nguyên tác

唐越開基兩太宗,
彼稱貞觀我元豐。
建成誅死安生在,
廟號雖同德不同。

Phiên âm

Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông,
Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong.
Kiến Thành tru tử, An Sinh tại,
Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng.

Dịch nghĩa

Đường và Việt đều có vua mở mang cơ nghiệp thuỵ là Thái Tông,
Bên họ xưng là Trinh Quán, Bên ta xưng là Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết chết, An Sinh thì được sống,
Miếu hiệu tuy giống nhau nhưng đức độ lại khác nhau.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường, Việt hai vua hiệu Thái Tông,
Đường xưng: Trinh Quán, Việt: Nguyên Phong.
Kiến Thành bị giết, An Sinh sống,
Miếu hiệu tuy đồng, đức chẳng đồng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dụ Tông » Đường Thái Tông dữ bản triều Thái Tông