07/12/2021 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung thu Khả Hành chiêu ẩm nhân tụng Đông Pha “Minh nguyệt minh niên hà xứ khan” chi cú toạ trung thỉnh Minh Sơ, Khả Hành các hoạ kỳ vận dư đắc nhị thủ giai dụng tam điệp thể nhưng mệnh Trinh phú kỳ 2
中秋可行招飲因誦東坡明月明年何處看之句座中請 明初可行各和其韻予得二首皆用三疊體仍命禎賦其二

Tác giả: Hứa Hữu Nhâm - 許有壬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2021 06:06

 

Nguyên tác

夜深風露恰知寒,
風在絺衣月在盤。
一樽濁酒對明月,
千里佳人應共看。

Phiên âm

Dạ thâm phong lộ kháp tri hàn,
Phong tại hi y nguyệt tại bàn.
Nhất tôn trọc tửu đối minh nguyệt,
Thiên lý giai nhân ưng cộng khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời trở lạnh đêm đen sương gió,
Gió áo bay trăng tự cao đài.
Rượu một ly dưới vầng ngọc tỏ,
Người đẹp nhìn ngàn dặm cùng ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hữu Nhâm » Trung thu Khả Hành chiêu ẩm nhân tụng Đông Pha “Minh nguyệt minh niên hà xứ khan” chi cú toạ trung thỉnh Minh Sơ, Khả Hành các hoạ kỳ vận dư đắc nhị thủ giai dụng tam điệp thể nhưng mệnh Trinh phú kỳ 2