24/10/2021 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái dạ yêu đời

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi sabina_mller vào 13/06/2008 12:18

 

Cái dạ yêu đời động núi sông
Lòng anh vui hát, má em hồng
Yêu nhau ta nói làm sao hết!
Ngoài nội hoa về phút phút đông.
1942

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Cái dạ yêu đời