26/05/2022 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xứ nam có chợ Bằng Gồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/09/2020 01:24

 

Xứ nam có chợ Bằng Gồi[1],
Xứ bắc Đìa Sáu[2], xứ đoài chợ Canh[3].
Bắc, nam và đoài ở đây là đối với thành Thăng Long xưa.

Khảo dị:
Xứ nam nhất chợ Bằng Gồi,
Xứ bắc Vân Khám, xứ đoài Hương Canh.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Chợ nổi tiếng ở cạnh Thăng Long, nay thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Nội. Có bản chép “Bằng Vồi”, là tên hai làng ở cạnh nhau, nay thuộc huyện Thường Tín.
[2] Tên một làng thuộc xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ngày nay.
[3] Nay ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xứ nam có chợ Bằng Gồi