29/06/2022 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quà tặng

Tác giả: Phi Tuyết Ba

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2008 11:10

 

Tặng anh con đường
Đi đến nhà em

Tặng anh những đêm
đỏ lòng mong ngóng

Nỗi nhớ như đèn
tặng anh thắp sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phi Tuyết Ba » Quà tặng