01/12/2022 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim nhật hành
今日行

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:12

 

Nguyên tác

昨夜驟寒生,
戛戛嚴風槭。
曉來霜露透衣裳,
陌上不見行人跡。
今日退寒威,
烈烈流曦赫。
煩深熱重不塍衫,
倚柱徘徊汗如滴。
嗚呼!寒暑變態倏忽間,
不知來日暑或寒?
如何久坐令心酸。

Phiên âm

Tạc dạ sậu hàn sinh,
Kiết kiết nghiêm phong thích.
Hiểu lai sương lộ thấu y thường,
Mạch thượng bất kiến hành nhân tích.
Kim nhật thoái hàn uy,
Liệt liệt lưu hy hách.
Phiền thâm nhiệt trọng bất thăng sam,
Ỷ trụ bồi hồi hãn như trích.
Ô hô! Hàn thử biến thái thúc hốt gian,
Bất tri lai nhật thử hoặc hàn?
Như hà cửu toạ linh tâm toan.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đêm qua bỗng trời lạnh,
Tiếng gió lùa hun hút!
Sáng ra sương móc thấu áo quần,
Đường vắng không còn ai dạo gót!
Hôm nay rét đã lui,
Mặt trời lại như đốt.
Bồn chồn nóng bức áo khôn mang,
Tựa cột, mồ hôi nhỏ thánh thót.
Than ôi! Nóng rét phút chốc bỗng đổi thay
Chẳng biết rồi mai nóng, rét đây ?
Ngồi mãi chi xót dạ này!
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Kim nhật hành