20/08/2022 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Ngưu Đầu tự
望牛頭寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 14:40

 

Nguyên tác

牛頭見鶴林,
梯逕繞幽深。
春色浮山外,
天河宿殿陰。
傳燈無白日,
布地有黃金。
休作狂歌老,
回看不住心。

Phiên âm

Ngưu Đầu kiến hạc lâm,
Thê kính nhiễu u thâm.
Xuân sắc phù sơn ngoại,
Thiên hà túc điện âm.
Truyền đăng[1] vô bạch nhật,
Bố địa hữu hoàng câm[2].
Hưu tác cuồng ca lão,
Hồi khan bất trụ tâm.

Dịch nghĩa

Từ Ngưu Đầu thấy rừng hạc,
Leo đường quanh co tối tăm.
Sắc xuân tràn ngập bên ngoài núi,
Giải thiên hà nằm phía bóng mát của điện.
Đèn bất diệt chẳng cần mặt trời,
Dưới đất quê có vàng ròng.
Ngưng làm ông già ca lếu láo,
Quay đầu lại nhìn tỏ rõ cái lòng lâng lâng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngưu Đầu thấy rừng hạc,
Đường leo khéo quanh co.
Ngoài núi, phủ xuân sắc,
Trong điện, toả thiên hà.
Thay ngày trắng đèn rọi,
Có vàng lát đất thô.
Thôi làm già ca nhảm,
Nhìn lại lòng hững hờ.
(Năm 763)

[1] Ngọn đèn bất diệt, thường được đặt trước tượng Phật.
[2] Trong Di đà kinh 彌陀經 có câu "Cực lạc quốc thổ hữu thất bảo liên trì, trì để dĩ kim sa bố địa" 極樂國土有七寶蓮池,池底以金沙布地 (Vùng đất nơi cực lạc có bãy cái ao sen quý, dưới đáy ao lấy vàng cát lót nền).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vọng Ngưu Đầu tự