22/07/2024 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Khuê phụ thán kỳ 04

Tác giả: Thành Thái hoàng đế - 成泰皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:50

 

Con ôi! Không lấp nổi dòng Tương.
Nghĩ đến con mà thiệt thảm thương.
Bởi chút xót xa tình cốt nhục.
Mà ra đau đớn cảnh tha hương.
Tuôn lồng cha đã không đành nẻo.
Tháo cũi con rài cũng hết phương.
Thôi thế thì thôi đành mặc thế,
Sao cho khỏi lỗi đạo cang thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Thái hoàng đế » Hoạ Khuê phụ thán kỳ 04