16/08/2022 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vương xử sĩ sơn cư
題王處士山居

Tác giả: Lý Hàm Dụng - 李咸用

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 19:45

 

Nguyên tác

雲木沉沉夏亦寒,
此中幽隱幾經年。
無多別業供王稅,
大半生涯在釣般。
蜀魄叫迴芳草色,
鷺鶿飛破夕陽煙。
干戈蝟起能高臥,
真箇逍遙是謫仙。

Phiên âm

Vân mộc trầm trầm hạ diệc hàn,
Thử trung u ẩn kỷ kinh niên.
Vô đa biệt nghiệp cung vương thuế,
Đại bán sinh nhai tại điếu bàn.
Thục phách[1] khiếu hồi phương thảo sắc,
Lộ tư phi phá tịch dương yên.
Can qua vị khởi năng cao ngoạ,
Chân cá tiêu dao thị trích tiên.

Dịch nghĩa

Cây như mây rậm rạp, mùa hạ mà cũng lạnh
Trong này ẩn cư cũng đã bao nhiêu năm
Không có nghề gì riêng để đóng thuế cho nhà vua
Hơn nữa sinh nhai là nhờ vào chiếc thuyền câu
Hồn vua Thục kêu về vẻ sắc của thảo thơm
Chim cò bay náo bóng khói tịch dương
Binh đao nổi dậy mà có thể nằm ngủ yên
Đúng là một kẻ tiêu dao, là tiên bị giáng trần

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hè lạnh, mây cây rợp bóng liền
Mấy năm ẩn dật chốn này yên
Thuế vua nghề mọn chừng bao ná
Câu cá sinh nhai một chiếc thuyền
Tiếng cuốc gọi hồn màu cỏ biếc
Đàn cò bay vượt ráng chiều xiên
Nằm cao qua buổi thời ly loạn
Thong thả rong chơi ấy trích tiên
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Vua Thục tên là Đỗ Vũ, khi thác đi thương nước cũ, tiếc duyên xưa, hồn hoá làm chim đỗ quyên (cuốc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hàm Dụng » Đề Vương xử sĩ sơn cư