06/12/2022 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự do kết hôn
自由结婚

Tác giả: Lý Quý - 李季

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2014 12:47

 

Nguyên tác

太阳出来遍地红,革命带来了好光景。
崔二爷在时就象大黑天,十有九家没吃穿。
穷人翻身赶跑崔二爷,死羊湾变成活羊湾。
灯盏里没油灯不明,庄户人没地种就象没油的灯;
有了土地灯花亮,人人脸上发红光。
吃一嘴黄连吃一嘴糖,王贵娶了李香香。
男女自由都平等,自由结婚新时样。
唐僧取经过了七十二个洞,他们俩受的折磨数不清。
千难万难心不变,患难夫妻实在甜。
俊鸟投窝叫喳喳,香香进洞房泪如麻。
清泉里淌水水不断,滴湿了王贵的新布衫。
"半夜里就等着公鸡叫,为这个日子把人盼死了。"
香香想哭又想笑,不知道怎么说着好。
王贵笑的说不出来话,看着香香还想她!
双双拉着香香的手,难说难笑难开口:
"不是闹革命穷人翻不了身,不是闹革命咱俩也结不了婚!
"革命救了你和我,革命救了咱们庄户人。
"一杆红旗要大家扛,红旗倒了大家都遭殃。
"快马上路牛耕地,闹革命是咱们自己的事。
"天上下雨地下滑,自己跌倒自己爬。
"太阳出来一股劲地红,我打算长远闹革命。"
过门三天安了家,游击队上报名啦。
羊肚子手巾缠头上,肩膀上背着无烟钢。
十天半月有空了,请假回来看香香。
看罢香香归队去,香香送到沟底里。
沟湾里胶泥黄又多,挖块胶泥捏咱两个;
捏一个你来捏一个我,捏的就象活人脱。
摔碎了泥人再重和,再捏一个你来再捏一个我;
哥哥身上有妹妹,妹妹身上也有哥哥。
捏完了泥人叫哥哥,再等几天你来看我。

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đất sáng hồng vì mặt trời lên
Quang cảnh đẹp vì có người cách mạng
Còn lão Thôi, đất trời không ánh sáng
Trong mười người, chín chẳng áo cơm
Đuổi lão Thôi trốn chạy ngoài thôn
Bến "dê chết" đã thành "dê sống"
Đèn không dầu đèn không lửa sáng
Dân cày không ruộng khổ làm sao
Có ruộng rồi như đèn tỏ rạng
Mặt mọi người tươi thắm như nhau
Ăn miếng hoàng liên, ăn miếng đường vào
Vương Quý lấy Hương Hương làm vợ
Đời bình đẳng tự do nam nữ
Cùng tự do xây dựng gia đình
Đường Tăng qua động lấy kinh
Quý, Hương cùng chịu đủ vành đắng cay
Nghìn gian khổ lòng này chẳng chuyển
Có gian nan mới nếm ngọt bùi
Chim về tổ ấm kêu vui
Vui mừng Hương đã lệ rơi ướt đầm
Suối trong, nước chảy không ngừng
Ngồi bên, Quý đã áo đầm lệ rơi
"Chờ khuya gà đã gáy rồi
Ngày sao ngắn ngủi nhìn thôi lại nhìn"
Muốn cười muốn khóc liên miên
Ngồi lâu Hương chửa nói lên lời nào
Cười vui chưa biết nói sao
Nhìn Hương, Quý nghĩ biết bao nhiêu tình!
Bàn tay nắm tay mình thân ái
Thật khó cười khó nói cho nên
"Xưa kia không thể vùng lên
Nếu không cách mạng khó nên vợ chồng
Công ơn cách mạng vô cùng
Cứu ta, cứu cả, cứu chung dân cày
Cờ hồng quyết chẳng rời tay
Cờ hồng không vững, ta rày khổ luôn
Trâu cày ruộng, ngựa đi đường
Đấu tranh cách mạng, việc thường của ta!"
- "Đường trơn vì có mưa sa
Người ta ngã xuống, chân ta phải bò
Mặt trời chói một vầng to
Em theo cách mạng quyết cho đến cùng"
Ba ngày đã xếp thu xong
Quý đi nhập ngũ trong lòng vui sao
Khăn da quấn chặt trên đầu
Quý đi lúc lắc sau đầu súng mang
Mươi ngày công việc rảnh rang
Lại xin phép được thăm Hương một lần
Thăm xong, về chỗ đóng quân
Hương Hương hớn hở tiễn đưa đến ngòi
Nguồn: Vương Quý và Lý Hương Hương, Lý Quý, Ngành Văn nghệ Trung ương, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quý » Tự do kết hôn