22/09/2021 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến Tinkie
To Tinkie

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/05/2021 19:06

 

Nguyên tác

you walked me to school
you slept under my bed
you watched me masturbating
with interested eyes
you protected me
from my enemy loneliness
even in your old age
you greeted me
every time I saw you
you left the house
and died in the snow

under the neighbour’s porch
and you were lost
until the late summer
when I was out of town
and they cleared away
your body
I didn’t believe them
and even today
I stop every scottie
to claim you back

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em đưa tôi đến ngôi trường
Chính em đã ngủ dưới giường của tôi
Thủ dâm em cũng nhìn tôi
Với đôi mắt của một người quan tâm
Bên tôi em giữ chằm chằm
Xua đi cô độc đã hằn trong tôi
Nhìn em đã luống tuổi rồi
Mỗi lần
em đến chào tôi
ra đường
Rồi chìm trong giá tuyết sương

Dưới hiên nhà phố con đường kế bên
Em đi lạc giữa phố quen
Mải cho đến cuối thời gian mùa hè
Tôi rời thị trấn thì nghe
Người ta bỏ lại
bên hè xác em
Không tin được
Tận ngày nay
Tôi không chơi nỗi Scottie nữa rồi
Mong em trở lại đây thôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » Đến Tinkie