12/07/2024 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giậu cúc tần

Tác giả: Trịnh Thanh Sơn - Lý Nguyên Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2008 05:58

 

Ngày xưa bên giậu cúc tần
Chiều mưa ai đứng tần ngần đợi ai?


              *
Ngõ nhà em giăng giậu cúc tần
Tơ hồng tháng năm mơ phủ
Thửơ chăn trâu bùn nâu ta vẫn nhớ
Ném qua giậu cúc tần quả bưởi còn xanh...

Bỗng một chiều thu bưởi đào chợt chín
Ta lén qua rào hai vệt vàng ươm
Quả nhỏ dành em, quả to phần chị
Nghe xinh tươi khúc khích bên thềm...

Ta đã thầm yêu, em hay chị?
Có lẽ nào thương mến cả hai?
Mắt luống cuống rơi vào hai cặp mắt
Hồn mắc tóc giăng hai mái buông dài...

Hai mái buông dài, hai cặp mắt
Theo trầu cau lần lướt sang sông!
Bên giậu cúc tần ta với bưởi
Thõng tay buông như những sợi tơ hồng....

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Thanh Sơn » Giậu cúc tần