30/09/2020 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về báo nghĩa sinh thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:29

 

Anh về báo nghĩa sinh thành,
Chừng nào bóng xế rủ mành sẽ hay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về báo nghĩa sinh thành