26/10/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa cỏ cây

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 17:38

 

Người còn điều nhớ để quên
Ta khờ khạo giữa buồn tênh tháng ngày
Lời chiều hát với cỏ cây
Biển chao sóng bạc, non đầy hoa phai
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Giữa cỏ cây