15/08/2020 12:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường không đi sao biết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 13:50

 

Đường không đi sao biết,
Chuông không đánh sao kêu.
Nghe lời anh nói bao nhiêu,
Khiến lòng thắc thẻo trăm chiều xót đau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường không đi sao biết