05/07/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ thập hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 08/06/2014 05:55

 

Một đồng một cốt cũng làng chơi
Kẻ quyến người thêm kẻ buộc người
Trải chuốt mặt bì cùng thịt mặt
Rạch ròi lời nọ khéo khuôn lời
Đưa chân những tính lừa con tạo
Nghe nói mà thêm hở nước đời
Cửa các biết bao nghề nghiệp ấy
Vì ai run rủi học người soi
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ thập hồi