18/10/2021 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thoái thê
退棲

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2014 21:34

 

Nguyên tác

宦遊蕭索為無能,
移住中條最上層。
得劍乍如添健仆,
亡書久似失良朋。
燕昭不是空憐馬,
支遁何妨亦愛鷹。
自此致身繩檢外,
肯教世路日兢兢。

Phiên âm

Hoạn du tiêu tác vị vô năng,
Di trú Trung Điều tối thượng tằng.
Đắc kiếm sạ như thiêm kiện phó,
Vong thư cửu tự thất lương bằng.
Yên Chiêu bất thị không liên mã,
Chi Độn hà phương diệc ái ưng.
Tự thử trí thân thằng kiểm ngoại,
Khẳng giao thế lộ nhật căng căng.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Tài kém kinh luân phải lánh mình
Núi Trung chót vót chốn yên lành
Được gươm tựa có người tâm phúc
Mất sách như xa bạn tử sinh
Mua tiếng Chiêu không thương ngựa chết
Trọng tài Chi mới quý ưng nhanh
Thân này quyết đặt ngoài cương toả
Mặc kẻ run run giữ lợi danh
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Thoái thê