29/11/2021 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có phải dòng mương ngủ

Tác giả: Nguyễn Viết Bình

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2020 22:54

 

Mương xanh phẳng lặng
Nằm im giữa đồng,
Dòng mương đã ngủ
Giữa chiều mùa đông.

Đừng nghĩ mương ngủ,
Lắng nghe, lắng nghe
Từng dòng máng nhỏ
Reo vui bồn bề.

Mương rộng là mẹ,
Máng nhỏ là con.
Mương chia đều nước
Cho máng chảy dồn...

Mương máng khắp đồng,
Sớm hạ, chiều đông,
Chăm chỉ làm việc,
Bạn ơi biết không?
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Viết Bình » Có phải dòng mương ngủ