01/10/2022 10:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa mẹ

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2015 08:19

 

Tuổi đời sớm đã quạnh hiu
Một ta du tử bao chiều lang thang

Cồn xa với bến sông vàng
Mùa trôi con nước nặng ngàn nỗi đau
Mây giăng một cõi xa nào
Đồi hoang cỏ cháy vườn đào vắng không

Chim bay về cuối trời đông
Lời ca dao cũ ru trong điệu buồn
Qua cầu nhớ buổi quê hương
Mẹ già tóc trắng gió sương dãi dầu
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Xa mẹ