22/05/2024 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2
絕句二首其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:03

 

Nguyên tác

江碧鳥逾白,
山青花欲燃。
今春看又過,
何日是歸年?

Phiên âm

Giang bích điểu du bạch,
Sơn thanh hoa dục nhiên.
Kim xuân khan hựu quá,
Hà nhật thị quy niên?

Dịch nghĩa

Sông xanh như ngọc, chim trắng mờ mờ
Núi thắm tươi, hoa càng rực rỡ
Trông cảnh xuân năm nay lại trôi qua
Biết bao giờ là năm trở về

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sông xanh ngọc, chim trắng mờ,
Hoa tươi cùng núi thắm mơ rực đầy.
Năm nay xuân tới dường này,
Biết bao giờ nữa lại quay trở về.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2