18/01/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hữu Phương Đình

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2007 04:37

 

Phiên âm

Thập niên ác bút phí quang âm
Đồ bão tiên ưu hậu lạc tâm
Thân sự dữ vân tranh tụ tán
Thế cơ như thủy trục thăng trầm
Cố viên cúc tĩnh thu ưng trưởng
Tiểu các mai hàn dạ độc ngâm
Tự tiếu đa tình tiêu vi đắc
Phù danh hoàn khước ngộ tri âm.

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Mười năm cầm bút uổng công
Vui sau lo trước còn trông ngóng gì
Thân như mây tụ tán đi
Đời như con nước theo thì thấp cao
Vườn xưa cúc nở thu nào
Xuân nay gác vắng mai chào tiếng ngâm
Nực cười thói cũ đa tình
Phù danh thẹn gặp tri âm bấy chầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký hữu Phương Đình