24/10/2021 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung yết Lê Thái Tổ lăng, bái đề

Tác giả: Bùi Văn Dị - 裴文異

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2009 02:47

 

Phiên âm

Cố cung hoa thảo uất thành lâm
Thiết mã kim qua khí vị trầm
Tứ thế[1]bốc cư vương nghiệp tạo
Vạn niên lập quốc đế công thâm
Sơn lăng y cựu hồng vân hộ
Thạch kiệt kinh thu bích tiển xâm
Hạnh khất tinh linh tác hà nhạc
Tây phong[2]mạc sử lệ doanh khâm

Dịch nghĩa

Nơi cung cũ cây và hoa um tùm thành rừng
Khí thế ngựa sắt giáo vàng vẫn chưa hề lắng
Chuyển đến đây bốn đời mới nên vương nghiệp
Dựng nước muôn ngàn năm, công vua thật lớn lao
Vẫn như xưa mây hồng bao phủ sơn lăng
Bao năm qua rêu xanh lan trùm bia đá
Cầu xin thần linh phù hộ non sông
Chớ để gió tây làm nước mắt đầm đìa tay áo

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cố cung hoa cỏ rợp chen nhau
Ngựa sắt, gươm vàng chẳng lắng đâu
Đất dựng bốn đời nên nghiệp lớn
Nước truyền muôn thuở nhớ ơn sâu
Lăng trùm mây tía qua bao độ
Bia phủ rêu xanh trải bấy thâu
Linh khí, cầu mong phù đất nước
Gió tây đừng để đẫm dòng châu
Lăng Lê Thái Tổ (còn gọi là Vĩnh Lăng) ở Lam Sơn, Thanh Hoá.

Nguồn: Bùi Văn Dị - Nhà thơ yêu nước thế kỷ XIX, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, 1995
[1] Họ Lê tính từ khi chuyển đất đến Lam Sơn cho tới đời Lê Lợi là bốn đời (Tứ thế). Ba đời vua trước thuộc nhà Tiền Lê. Đó là các đời vua Lê Hoàn (980-1005), Lê Trung Tông (1005), Lê Ngoạ Triều (1005-1009).
[2] Ý chỉ giặc Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Dị » Cung yết Lê Thái Tổ lăng, bái đề