07/10/2022 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoài cổ tích kỳ 4 - Vĩnh An cung, Tiên Chủ miếu
詠懷古跡其四-永安宮,先主廟

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:07

 

Nguyên tác

蜀主窺吳幸三峽,
崩年亦在永安宮。
翠華想像空山裡,
玉殿虛無野寺中。
古廟杉松巢水鶴,
歲時伏臘走村翁。
武侯祠屋常鄰近,
一體君臣祭祀同。

Phiên âm

Thục chúa khuy[1] Ngô hạnh Tam Giáp[2],
Băng niên, diệc tại Vĩnh An cung.
Thuý hoa[3] tưởng tượng không sơn lý,
Ngọc điện hư vô dã tự trung.
Cổ miếu sam tùng sào thuỷ hạc,
Tuế thì phục lạp tẩu thôn ông.
Vũ Hầu[4] từ ốc trường lân cận,
Nhất thể quân thần tế tự đồng.

Dịch nghĩa

Thục chúa Lưu Bị chinh phạt nước Ngô từng qua Tam Giáp
Lúc băng hà ở tại cung Vĩnh An
Cờ thuý hoa của vua tưởng tượng còn phất phới ở trong dãy núi
Cung điện ngọc đã không còn chỉ thấy có tự miếu hoang sơ
Tại miếu cổ đám tùng thông làm tổ cho bầy chim nước
Mỗi năm thấy có những ông già lại đó tế tự
Miếu thờ của Vũ Hầu cũng ở ngay gần đó
Quân thần một thể đều hưởng tế tự như nhau

Bản dịch của Chi Điền

Vua Thục chinh Ngô quá Tam Hiệp
Băng hà cũng tại Vĩnh An cung
Cỏ hoa chừng tưởng trên non vắng
Điện ngọc điêu tàn giữa đất hoang
Miếu cỏ hạc vàng xây tổ ấm
Hạ đông bô lão lễ thần hoàng
Vũ Hầu lăng miếu bên Tiên Chúa
Nhất thể vua tôi một lễ dâng
(Năm 766)

[1] Có bản chép là "chinh" 征.
[2] Còn đọc là Tam Hiệp. Ba kẽm ở giữa khoảng Tứ Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, gồm Tây Lăng giáp, Vu giáp và Cù Đường giáp.
[3] Cờ của vua dùng lông chim màu xanh.
[4] Tức Gia cát Lượng, được phong tước Vũ Hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vịnh hoài cổ tích kỳ 4 - Vĩnh An cung, Tiên Chủ miếu