09/12/2021 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa cây cửu lý hương (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 12:12

 

Gió đưa cây cửu lý hương,
Giờ xa cha mẹ thất thường bữa ăn.
Sầu riêng bữa chẳng muốn ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm.
Khảo dị:
Gió đưa cây cửu lý hương,
Ở xa cha mẹ thất thường bữa ăn.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Từ xa cha mẹ thất thường bữa ăn.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Xa cha xa mẹ thất thường bữa ăn.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Từ ngày anh ngược, em thất thường bữa ăn.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa cây cửu lý hương (II)