18/09/2021 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng phù sa

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2006 20:01

 

Người thơ kể

Ướm vết chân bãi phù sa sông Đuống
Dựng tre làng Cháy
Sạt năm tầng mây lửa rực Phong Châu

Chuột thành than
Đen xạm dọc sông Hồng
Kẻ cướp run dưới Rạng-đông-thần-thoại

Người thơ kể

Thiên vương chẳng nói
Lúc gật đầu
Vó ngựa đào ao hồ liên tiếp mãi Đông Anh
Thiên vương chẳng nói
Lúc nghiêng tai
Cò chở nắng tề phi điệp điệp đằng ngà
Hoa gạo các triền sông
Giải lối Sóc Sơn bay

Người thơ kể

Thiên vương chẳng nói
Chân Mẹ còn đê mê cát mịn
Hội Gióng dong chiêng
Bé em về nằm khoanh lòng mẹ
Nghe nghìn muôn năm sau
Xoa nắn đôi bầu vú lửa
Sông dài
Cát bỏng
Nắng hồng hoang (*)
(*) Dị bản: (bản in của NXB Văn học 1994)
Sông dài sóng đôi
Mượt mà gò nổi
Cánh rừng rưng rưng say
Hồng hoang hương ấm mấy chân trời

Nguồn:
- Hoàng Cầm - Tác phẩm - Thơ, NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá và Ngôn ngữ Đông Tây, 2002
- Hoàng Cầm, Về Kinh Bắc, NXB Văn học, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Nắng phù sa