05/12/2021 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai nhân bài 2

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:25

 

Tài tử với giai nhân là nợ sẵn,
Giải cấu nan[1] chữ ẫy nghĩa là sao?
Trải xưa nay chừng đã xiết bao,
Kìa tan hợp, nọ khứ lưu, đâu dám chắc.
Giai nhân khứ khứ hành hành sắc,
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình.[2]
Ủa kìa ai: như mây tuôn, như nước chảy, như gió mát, như trăng thanh.
Lơ lửng khéo trêu mình chi mãi mãi.
Trời đất có san đi mà sẻ lại,
Hội tương phùng còn lắm lúc về sau.
Yêu nhau xin nhớ lời nhau.
Tiêu đề bài này có bản chép là Nhủ tình nhân, hay Nhớ giai nhân, Tài tử với giai nhân. Văn đàn bảo giám chép tác giả là Dương Khuê.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tình cờ mà gặp nhau là việc khó.
[2] Chữ Hán: 佳人去去行行色,才子朝朝暮暮情 (Vẻ đẹp giai nhân đi đi lại lại; Tình riêng tài tử sớm sớm chiều chiều).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Giai nhân bài 2