10/12/2022 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãnh đủ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:42

 

Em ô một lạnh mình anh lãnh đủ
Ngoại dù vùng mưa nhỏ hoá mưa to

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Lãnh đủ