12/07/2020 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Thánh Tông Thuần hoàng đế
輓聖宗純皇帝

Tác giả: Bùi Phổ - 裴普

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2016 08:35

 

Nguyên tác

南國生靈又太和,
巍巍三紀御邦家。
雲天曠簜堯仁大,
日月光輝舜德華。
練熟京山金鼎藥,
宴開二面碧桃花。
小臣久沐恩巴闊,
圖報恩銜赤雀荷。

Phiên âm

Nam quốc sinh linh hựu thái hoà,
Nguy nguy tam kỷ ngự bang gia.
Vân thiên khoáng đãng Nghiêu nhân đại,
Nhật nguyệt quang huy Thuấn đức hoa.
Luyện thục Kinh Sơn[1] kim đỉnh dược,
Yến khai Nhị Diện[2] bích đào hoa.
Tiểu thần cửu mộc ân ba khoát,
Đồ báo ân hàm xích tước hà.

Dịch nghĩa

Sinh linh nước Nam hưởng cảnh thái hoà
Nhờ có ba mươi sáu năm sừng sững, trông coi đất nước
Lòng nhân to lớn như vua Nghiêu, mây trời bao la
Đức độ đẹp đẽ như vua Thuấn, nhật nguyệt sáng trong
Luyện chín vị thuốc trong đỉnh vàng ở núi Kinh Sơn
Yến tiệc mở ra ở vườn hoa Bích Đào cung Nhị Diện
Bề tôi nhỏ mọn này tắm gội ơn huệ lớn đã lâu
Những mong được như con chim tước báo đáp ơn sâu

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nam quốc sinh linh hưởng thái bình
Ba mươi năm lẻ ngự triều đình
Trời mây rộng rãi - Nghiêu nhân nghĩa
Nhật nguyệt huy hoàng - Thuấn đức trinh
Luyện chín Kinh Sơn phương thuốc quý
Mở toang Nhị Diện tiệc đào xanh
Tiểu thần nhuần gội ơn mưa móc
Đăm đắm một lòng đáp nghĩa tình
Nguồn: Hội Tao Đàn (Viện nghiên cứu Hán-Nôm), Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1994
[1] Nơi Hoàng đế đúc đồng. Câu nay chỉ nhà vua đã hoàn thành công việc trị nước, quy tiên.
[2] Còn gọi là Nhị Châu, nơi tiên ở. Đây chỉ nhà vua đã quy tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Phổ » Vãn Thánh Tông Thuần hoàng đế