06/12/2020 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa cô Tấn cô Tần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:15

 

Gió đưa cô Tấn cô Tần,
Cô lăn xuống giếng ai vần cô lên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa cô Tấn cô Tần