02/08/2021 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn giang hồng - Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí
滿江紅-和郭沫若同志

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 03:11

 

Nguyên tác

小小寰球,
有幾個蒼蠅碰壁。
嗡嗡叫,
幾聲凄厲,
幾聲抽泣。
螞蟻緣槐誇大國,
蚍蜉撼樹談何易。
正西風落葉下長安,
飛鳴鏑。

多少事,
從來急;
天地轉,
光陰迫。
一萬年太久,
只爭朝夕。
四海翻騰雲水怒,
五洲震盪風雷激。
要掃除一切害人蟲,
全無敵。

Phiên âm

Tiểu tiểu hoàn cầu,
Hữu kỷ cá thương dăng bính bích.
Ông ông khiếu,
Kỷ thanh thê lệ,
Kỷ thanh trừu khấp.
Mã nghĩ duyên hoè khoa đại quốc,
Tỳ phù hám thụ đàm hà dị.
Chính tây phong lạc diệp há Trường An,
Phi minh đích.

Đa thiểu sự,
Tòng lai cấp;
Thiên địa chuyển,
Quang âm bách.
Nhất vạn niên thái cửu,
Chỉ tranh triêu tịch.
Tứ hải phiên đằng vân thuỷ nộ,
Ngũ châu chấn đãng phong lôi khích.
Yếu tảo trừ nhất thiết hại nhân trùng,
Toàn vô địch.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Bé bé hoàn cầu
Có mấy cái ruồi xanh chạm vách
Vo ve mãi
Mấy điệu buồn tênh
Mấy lời thảm thiết
Kiến leo gốc hoè khoe nước cả
Kềnh du cây lớn dễ gì nhích?
Gió tây đang trút xuống Trường An
Tên bay rít

Bao nhiêu việc
Nay bức thiết
Trời đất rung
Tháng ngày khít
Chờ vạn năm quá lâu
Tranh sớm chiều cho kịp
Bốn biển nước mây đều giận dữ
Năm châu sấm gió cùng gào thét
Quyết tẩy trừ sâu bọ hại loài người
Toàn vô địch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Mãn giang hồng - Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí