06/12/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tu Giác tự
遊修覺寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 19:46

 

Nguyên tác

野寺江天豁,
山扉花竹幽。
詩應有神助,
吾得及春遊。
徑石相縈帶,
川雲自去留。
禪枝宿眾鳥,
漂轉暮歸愁。

Phiên âm

Dã tự giang thiên khoát,
Sơn phi hoa trúc u.
Thi ưng hữu thần trợ,
Ngô đắc cập xuân du.
Kính thạch tương oanh đới,
Xuyên vân tự khứ lưu.
Thiền chi túc chúng điểu,
Phiêu chuyển mộ quy sầu.

Dịch nghĩa

Chùa vùng quê trời sông bát ngát,
Cửa núi trúc với hoa um tùm.
Thơ mong có thần giúp đỡ,
Tôi được tới mùa xuân đi chơi.
Đường đá cùng quanh co,
Mây sông tự nó đi lại.
Đàn chim nghỉ nơi cây yên tĩnh,
Buổi tối di chuyển về lòng buồn.

Bản dịch của Phan Ngọc

Chùa thôn trời nước mênh mông
Trúc, hoa vách núi nhìn trông u nhàn
Làm thơ cần dựa sức thần
Nên ta phải gấp chơi xuân thoả tình
Đường quanh co gập ghềnh những đá
Đi hay dừng tuỳ ý mây sông
Cây chùa chim chóc rất đông
Chiều về lững thững tấc lòng băn khoăn
(Năm 761)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Du Tu Giác tự