29/06/2022 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng cuối tháng ngày xưa
옛날의 그믐 달

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2011 18:51

 

Nguyên tác

짐이 야월 때
세상은 살쪘다
짐이 살찔 때
세상은 야워었나
언제나
그믐 달을 바라보았다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Khi trẫm gầy
Thế gian béo tốt
Khi trẫm béo tốt
Thế gian trở nên gầy
Thường xuyên
Ngắm nhìn trăng cuối tháng
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Trăng cuối tháng ngày xưa