25/01/2022 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thiếu bảo Trần Sùng Thao
賜少保陳崇韜

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 11:51

 

Nguyên tác

喜回軍氣挾狐貂,
驚起鯨鯢海道遙。
忠孝一心丹耿耿,
功名兩鬢白蕭蕭。
已曾帝席虛前對,
何用蒲輪待見招。
莫謂子孫謀後事,
肯將末路答三朝。

Phiên âm

Hỉ hồi quân khí hiệp hồ điêu,
Kinh khởi kình nghê hải đạo dao.
Trung hiếu nhất tâm đan cảnh cảnh,
Công danh lưỡng mấn bạch tiêu tiêu.
Dĩ tằng đế tịch hư tiền đối,
Hà dụng bồ luân đãi kiến chiêu.
Mạc vị tử tôn mưu hậu sự,
Khẳng tương mạt lộ đáp tam triều.

Dịch nghĩa

Mừng khí thế quân về vẫn mang theo vẻ hào hoa,
Làm giật mình cá voi, cá mập trên đường biển xa xăm.
Một tấm lòng trung hiếu đỏ chói lọi,
Hai mái tóc công danh bạc phơ phơ.
Đã từng đối mặt trên chiếc chiếu bỏ trống của nhà vua,
Cần gì phải đợi vời về bằng xe quấn cỏ bồ.
Chớ dặn con cháu lo việc chôn cất,
Hãy đem sức còn lại đền đáp ba triều.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Quân về hoà khí lại hào hoa,
Cá mập kinh hồn nẻo biển xa.
Trung hiếu một lòng còn chói lọi,
Công danh hai mái đã sương pha.
Chiếu vua dành chỗ khi trông mặt,
Xe cói đâu cần lúc rước qua.
Chớ dặn cháu con lo hậu sự,
Ba triều còn sức báo vua ta.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tứ thiếu bảo Trần Sùng Thao