03/03/2021 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 2
自閬州領妻子卻赴蜀山行其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:42

 

Nguyên tác

長林偃風色,
回復意猶迷。
衫裛翠微潤,
馬銜青草嘶。
棧懸斜避石,
橋斷卻尋溪。
何日干戈盡,
飄飄愧老妻。

Phiên âm

Trường lâm yển phong sắc,
Hồi phục ý do mê.
Sam ấp thuý vi nhuận,
Mã hàm thanh thảo tê.
Sạn huyền tà tị thạch,
Kiều đoạn tức tầm khê.
Hà nhật can qua tận,
Phiêu phiêu quí lão thê.

Dịch nghĩa

Rừng sâu nép duới sức gió,
Đi qua rồi mà mình vẫn chưa hồi sức.
Áo kép thấm đẫm mầu xanh,
Ngựa ngậm cỏ xanh hí vang.
Đường treo ngang vách đá,
Cầu đứt quãng phải lội suối.
Ngày nào chiến tranh chấm dứt,
Lông bông thấy thẹn với vợ già.

Bản dịch của Phạm Doanh

Rừng rậm gió lồng lộng,
Vượt qua sợ vẫn còn.
Áo ngoài xanh thấm ướt,
Ngựa hí ngoạm cỏ non.
Đường treo sát vách đá,
Cầu cụt suối đi men.
Chừng nào hết giặc giã,
Đỡ ngượng cùng vợ hiền.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự Lãng Châu lĩnh thê tử khước phó Thục sơn hành kỳ 2