03/10/2023 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ý đêm

Tác giả: Phạm Đình Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:19

 

Tường đứng lắng nghe thời khắc vắng.
Mưa rơi trầm nhịp suốt canh thâu.
Bâng khuâng hồn trống mơ gieo nặng,
Chân trượt đường trơn khách dãi dầu!
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Tân » Ý đêm